Tag: ดร.วรัญญา สะอาดเอี่ยม รีเท็นนิส

BLC Meeting 37 นักรบสนามชีวิต
News & Activities

พร้อมลุยสนามชีวิตกับดร.หนึ่ง ใน BLC Meeting นักรบ…สนามชีวิต

ทุกชีวิตมีจุดสูงสุดและจุดตกต่ำ คุณพร้อมแค่ไหนกับการก้าวเข้าสู่สนามรบแห่งชีวิต BLC ชวนเพื่อนนักอ่านสัมผัสประสบการณ์คนสู้ชีวิต ดร.วรัญญา สะอาดเอี่ยม รีเท็นนิส เจ้าของผลงานหนังสือ “นักรบ…สนามชีวิต” ในงาน BLC Meeting ครั้งที่ 37