Tag: กรุงเทพฯเมืองหนังสือโลก

4 GENs อ่านกันสนั่นเมือง
News & Activities

BLC ร่วมแชร์ไอเดียในงาน 4 GENs อ่านกันสนั่นเมือง

ทีมงาน Book Lover Club (Thailand) เข้าร่วมงานเสวนา “4 GENs อ่านกันสนั่นเมือง” พร้อมวิทยากรและคนดังจากหลากหลายวงการ ร่วมกันแชร์ความคิดเห็นจากนักอ่าน 4 วัย เพื่อร่วมสร้างสรรค์กรุุงเทพฯให้เป็นเมืองแห่งการอ่านอย่างแท้จริง